Началник отделение: д-р Агнеса СПАСОВА - специалист по физиотерапия и рехабилитационна медицина

Специалисти: д-р Румен ХРИСТОВ - специалист по нервни болести и по физиотерапия, курортология и рехабилитация

Старша медицинска сестра: Елка ДИМИТРОВА – бакалавър по здравни грижи

Телефон за контакт: 096/ 306 881, вътр. 390

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
 

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана е с ІІ ниво на компетентност. Намира се на последния (пети) етаж на централния корпус на болницата и извършва диагностика и лечение с естествени и преформирани физикални фактори и рехабилитация на пациенти с остри и хронично обострени заболявания.

Отделението осъществява болнична помощ за активно лечение чрез:

  • ранна рехабилитация на остри мозъчно-съдови, сърдечно-съдови и травматологични заболявания;
  • физикална терапия и рехабилитация на хронично обострени заболявания от различни медицински специалности;
  • диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ;
  • извършва мануална диагностика и терапия, лазертерапия.

По договор с НЗОК - диагностика и лечение по 9 клинични пътеки.

Акредитирана база за практическо обучение на специализанти.