Когато сте готови да напуснете нашите грижи, ще Ви бъде казано предварително от дежурната сестра и тя ще Ви даде цялата необходима информация. Болничният лекар ще напише разяснение (епикриза) за личния Ви лекар за лечението, което Ви е проведено. Когато напускате отделението проверете дали имате: всички необходими лекарства, от които се нуждаете; всички медицински уверения, от които се нуждаете; датите и времето на всички предстоящи контролни прегледи, ако имате насочени такива; дрехи за пътуване; някой, който да Ви откара у дома.

Моля, не взимайте със себе си никакво болнично имущество, ние имаме нужда от него за друг пациент.

Не се допуска персоналът на лечебното заведение да приема парични дарения. Ако искате да направите дарение на болницата, потърсете среща с Изпълнителния директор. Ръководството на болницата има грижата за подобряване условията на обслужване, обзавеждане и повече удобства, които не могат да се заплатят с разполагаеми средства или заеми. Дарения от всякакъв размер са винаги добре дошли. Ако искате да научите повече, моля, свържете се с Изпълнителния директор на лечебното заведение. Благодарение на даренията ръководството на болницата може да закупи допълнително съоръжения и апарати, които не могат да бъдат покрити от държавни фондове за финансиране.