Публична покана 1074/05.11.2012:

Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване и поддръжка на медицинска апаратура : Хемодиализни апарати ( Gambro - AK96 Bio) и Водоочистваща система с обратна осмоза ( Gambro - CPW 62)

 

Публична покана 1033/25.10.2012:

 

Публична покана 933/02.10.2012:

 

Публична покана 639/23.07.2012:
Доставки чрез покупки на болнични легла с матраци и болнични шкафчета, съгласно техническа спецификация.

 

Публична покана 620/10.07.2012:
Доставки чрез покупки на консумативи за офис оборудване, съгласно прогнозно - количествена спецификация.

 

Публична покана 533/12.06.2012:

 

 Публична покана 510/06.06.2012:
Доставки чрез покупки на автомобилни горива за транспортните средства на лечебното заведение.

 

Публична покана 434/10.05.2012:
Събиране, транспортиране, третиране и унищожаване на опасни болнични отпадъци.